دانلود کتاب Going to Ghana

[ad_1]

آنا و اندرو به غنا می روند! پدر به غنا می رود و همه خانواده نیز می روند! آنا و اندرو دوست دارند با فرهنگ غنا ، به ویژه غذا آشنا شوند! در آنجا ، آنها برای بزرگداشت نیاکان خود از قلعه کیپ ساحل دیدن کردند. در اینجا ، آنها منشأ تجارت برده را درک می کنند. با استانداردهای اصلی مشترک مطابقت دارد و مربوط به استانداردهای ایالتی است. Calico Kid مارک Magic Wagon ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

source link