دانلود کتاب Golden Kamuy, Volume 14

[ad_1]

سوگیموتو و آسیرپا سرانجام در زندان آباشیری با Noppera-bo روبرو می شوند ، اما وقتی آسیرپا به چشمان او نگاه می کند ، می فهمد که او پدرش نیست! برای فرار ، آنجی تونی و آسیرپا از آنجا دور شدند و سوگیموتو و شیرایشی را به دام انداختند و ژاپنی ها (Hijikata) نیز آماده خیانت به آنها بودند. برای بدتر کردن همه ، همه آنها در محاصره نگهبان اینودو و نگهبانانش و ناوگان قایق تفنگدار ستوان تسورومی در رودخانه گرفتار شدند. آیا با استفاده از چنین قدرت شلیکی قدرتمندی ، کسی هنوز زنده است؟ … امتیاز: م

[ad_2]

source link