دانلود کتاب Governing Business Systems : Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice

[ad_1]

براساس مقالاتی از چهارمین سمپوزیوم آزمایشگاه بین المللی سیستم های تجاری (BSLAB) در سال 2016 ، این جلد با ارائه بینش درباره سابقه تفکر سیستمی در زمینه سیستم های تجاری ، به ادبیات مدیریت ، سازمان و نوآوری کمک می کند. سمپوزیوم بین المللی آزمایشگاه سیستمهای تجاری از منظر سیستم ، از زمینه های مدیریت ، اقتصاد ، مهندسی و جامعه شناسی ، به چالشهای اقتصادی و اجتماعی فعلی جهانی می پردازد. به طور خاص ، سمپوزیوم 2016 بر مشارکت در معرفت شناسی ، نظریه ، روش ، فناوری و عمل متمرکز بود. این نسخه های خطی کاربرد تفکر سیستمی در حاکمیت ، از جمله معرفی سازمان های جدید اداری و فعالیت های مدیریتی با هدف نوآوری و کنترل سازمانی را بررسی می کند.

[ad_2]

source link