دانلود کتاب Greenhouse Gases and Clay Minerals : Enlightening Down-to-Earth Road Map to Basic Science of Clay-Greenhouse Gas Interfaces

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای منظم از آخرین سیستم های دانش در زمینه تحول سریع تحقیق در زمینه تعامل گازهای گلخانه ای و سیستم های رس است. نتایج غیرمنتظره جدیدترین تحقیقات مانند ظرفیت جذب غیرمعمول بالا و پسماند جذب فعالیت نظری منقبض شده با رس رس در این زمینه جذاب. دینامیک مولکولی کلاسیک (MD) توجیه مولکول های آب در لایه رس و درجه خاصی از تورم مولکول های CO2 را توضیح می دهد. با این حال ، تغییر فرکانس غیر عادی در اثر انگشت مادون قرمز گذرا از مولکول بینابینی و کربن شدن شتابدار بعدی ، تنها با مدل سازی مکانیک کوانتوم قابل حل است. این کتاب یک راهنمای ساده (از ساده به پیچیده) از پیشرفته ترین کارهای تحقیقاتی در این زمینه را ارائه می دهد.

[ad_2]

source link