دانلود کتاب H63D Syndrome : Consensus Paper of the International H63D Research Consortium

[ad_1]

سندرم H63D یک مشکل بهداشتی جهانی در زمینه هموکروماتوز ناشی از NTBI است. پس از آنکه دانشمندان از سراسر جهان اتحاد سندرم H63D را در سال 2019 تشکیل دادند ، سند اجماع “سندرم H63D” در کنفرانسی در اسلو در دسامبر 2019 تصویب شد. این کتاب با قیمت نمادین در کتابفروشی ها موجود است. همچنین می توان آن را مستقیماً از کنسرسیوم به صورت رایگان دریافت کرد.

[ad_2]

source link