دانلود کتاب Hallow's Eve Jinks Part I

[ad_1]

درو در سایه عمارت هنسلی ، یک خانه شیطانی جنوبی واقع در تپه ای زندگی می کرده است.
وقتی وارد شوید ، شما هرگز ترک نخواهید کرد ، و درو هرگز متوجه آن نشده است. او هنگامی که برای اولین بار در هالووین با گروهی از دوستانش بود تنها 16 سال داشت و برای دومین بار از شر همسر متجاوز خلاص شد که نتوانست فرار کند ، اما این امر نه تنها او را آزاد کرد بلکه هزینه بیشتری را نیز پرداخت کرد. برای بدتر کردن شرایط ، درو اندرسون باید مدتی را در عمارت هنسلی بگذارد تا به سازنده تخریب استنسلی کمک کند تا شیاطین موجود در آن خانه را صاف کند. اما او به سختی می دانست که برای انجام سومین بار باید برای سومین بار به ملاقات برود. آیا او سرانجام شجاعانه به تخریب عمارتی که باعث همه کابوس های او شده کمک خواهد کرد؟

[ad_2]

source link