دانلود کتاب Handbook of Coil Winding : Technologies for efficient electrical wound products and their automated production

[ad_1]

این کتاب روش سیم پیچ سیم پیچ فعلی ، فن آوری مربوط به آن و فناوری اتوماسیون مرتبط را معرفی می کند. با شروع از مقدمه به عنوان یک فرآیند اتصال شکل دهنده ، از نظر مشخصات فیزیکی سیم پیچ ، محصولات نیمه تمام (سیم ، بدنه سیم پیچ ، مقره ها) معرفی می شوند. در زنجیره فرآیند ، از روش های مختلف سیم پیچ برای سیم پیچ سیم آهنربا استفاده می شود. در آخر ، اتوماسیون این فرایندها شرح داده شده است.

[ad_2]

source link