دانلود کتاب Handbook of Disaster Research :

[ad_1]

این کتاب راهنمای به موقع بر این اصل استوار است که بلایا ساختاری اجتماعی هستند و بر تحقیقات در مورد بلایای علوم اجتماعی تمرکز دارند. این یک رویکرد میان رشته ای با تئوری ، روش و کاربرد عملی را فراهم می کند. باید به موضوعات مفهومی مربوط به مفهوم “بلایا” و مسائل روش شناختی مربوط به تحقیقات در مورد بلایا توجه شود. اینها شامل سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مفید و تأثیر آن بر تحقیقات آینده است. این کار پیشگامانه اولین مجموعه بین رشته ای از تحقیقات در مورد بلایا است که به طور خلاصه نحوه توسعه این رشته را تشریح می کند و اکنون به پا خاست.

[ad_2]

source link