دانلود کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :

[ad_1]

در این کتاب راهنما ، محققان علوم اجتماعی که به پایداری می پردازند ، یافته های خود را ارائه می دهند و از جمله تحقیقات تجربی ، مطالعات موردی ، نوآوری در آموزش و یادگیری و پروژه های کاربردی ، در مورد یافته های خود بحث می کنند. بنابراین ، این کتاب زمینه ای برای انتشار اطلاعات ، ایده ها و تجربیات به دست آمده در اجرای پروژه های تحقیقاتی ، به ویژه ابتکاراتی است که بر رفتار ، تصمیم گیری یا سیاست تأثیر دارد. علاوه بر این ، روش ها و پروژه های روش شناختی را با هدف درک بهتر پایداری بخش های اجتماعی و اقتصادی معرفی می کند. این بررسی اجمالی چند رشته ای ، کار محققان در زمینه های مختلف علوم اجتماعی را معرفی می کند. این تفکر نوآورانه در مورد تأثیر علوم اجتماعی بر توسعه پایدار و بالعکس الهام می گیرد.

[ad_2]

source link