دانلود کتاب Hands-on Experience with Altera FPGA Development Boards :

[ad_1]

این کتاب در اطراف طراحی FPGA با استفاده از هسته های پردازنده نرم خارج از قفسه ساخته شده است. به طور خاص ، این کتاب بر روی تخته های Altera FPGA تمرکز دارد. این کتاب بسیاری از نیازهای مختلف سیستم جاسازی شده را بررسی می کند و آماده سازی عملی برای طراحی و توسعه چنین سیستم هایی را به خوانندگان ارائه می دهد. این شامل بسیاری از نمونه های عملی و مطالعات موردی برای درک صحیح از مفاهیم طراحی است. این کتاب در ابتدا به عنوان کتاب درسی برای دوره های اصلی یا آزمایشی سیستم های جاسازی شده مبتنی بر FPGA طراحی شده است که دانش آموزان و معلمان را به خود جذب خواهد کرد. این کتاب از روش آموزش خودکار استفاده می کند ، و همچنین برای علاقه مندان و افرادی که می خواهند با تخته های Altera FPGA آشنا شوند نیز مناسب است.

[ad_2]

source link