دانلود کتاب Happiness, Volume 10

[ad_1]

ده سال پس از پایان ، ماكوتو و ساكورانه به اجماع رسیدند. تقابل خونین اجتناب ناپذیر بین این دو هیولا یک داستان را به پایان رساند ، اما آغاز یک داستان دیگر را رقم زد. گووشو اکنون با ضربه ای غیرقابل تصور روبرو است. مادر ماکوتو برای یافتن راه حلی تلاش می کرد ، اما هرگز زندگی پسرش را درک نکرد. خود ماکوتو با ابدیت روبرو است. جلد نهایی!

[ad_2]

source link