دانلود کتاب Hattie in the Spotlight

[ad_1]

دوست سوفی ، هتی سعی داشت شانزدهمین کتاب جذاب مجموعه “ماجراهای موش سوفی” را در تئاتر اوک هالو روی صحنه ببرد!
وقتی هتی قورباغ فهمید تئاتر اوک هالو در حال اجرا است ، هرکسی می تواند تست بدهد و او می دانست که زمان درخشش فرا رسیده است. سوفی متعجب شد زیرا هارتی معمولاً خجالتی است! اما او از دوست خود حمایت کرد و به هتی کمک کرد تا تمرین ممیزی کند. هتی نقش را بازی می کند! فقط یک مشکل وجود دارد. حالا ، هتی مطمئن نیست که آماده است در همه مراحل Pine Needle Grove آماده روی صحنه شود!

تقریباً در همه صفحه ها زبان و تصاویر به راحتی قابل درک است. فصل های “ماجراهای سوفی موش” برای خواندن مبتدیان بسیار مناسب است.

[ad_2]

source link