دانلود کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems

[ad_1]

در تحقیقات خود ، جوزف دامپلر ارتباط نزدیک بین محتوای ماده خشک شیر غلیظ و حداکثر ترکیب دما و زمان عملیات حرارتی برای شیر بدون چربی غلیظ بدون لخته شدن آشکار را نشان داد. نویسنده همچنین اشاره کرد که ، قبل از خشک کردن با اسپری ، حفظ کنسانتره شیر مایع یا درمان ضد عفونی کننده شیر غلیظ ، عملیات حرارتی مستقیم بهتر از عملیات حرارتی غیر مستقیم است.

[ad_2]

source link