دانلود کتاب Her Right-Hand Cowboy : Forever, Texas Series, Book 21

[ad_1]

آیا گاوچران می تواند او را ترغیب کند که بماند؟
یک بند در وصیت نامه پدرش ، آنا اورورک را ملزم می کند قبل از فروش شش ماه در مزرعه خانوادگی (مکانی با خاطرات ناخوشایند بسیاری) کار کند. او پدرش را بسیار دوست داشت ، اما میچ راندال ، سرپرست Double E ، در کنارش بود. همانطور که آنا وقت خود را در مزرعه می گذراند و وقت خود را با میچ می گذراند ، خاطرات جدیدی از یادگارهای قدیمی می افتد … شاید فرصت های جدیدی برای تأمین زندگی

[ad_2]

source link