دانلود کتاب Higher Education Governance in the Arab World : Exploring the Challenges of the Education Sector and Social Realities

[ad_1]

این کتاب درک عمیقی از پیچیدگی های حال حاضر آموزش عالی در جهان عرب دارد. این مقاله بحث می کند که آیا مدیریت آموزش عالی بین المللی به ویژه در کشورهای عربی هنگامی که کشورهای عربی در سیستم های سیاسی ، فرهنگ ، منافع ، نگرانی ها و درگیری های متعدد اختلاف دارند ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ بیش از هر زمان دیگری ، جامعه عرب نیاز به تقویت حاکمیت آموزش عالی خود دارد تا پاسخگوی چالش ها و نیازهای فعلی باشد. حکمرانی آموزش عالی در جهان عرب شامل بینش هایی از دنیای واقعی است که توسط متخصصان بین المللی نگاشته شده است و هدف آن ایجاد جرقه ای از امید برای آینده بهتر از طریق درک روشن تر از راه آینده است.

[ad_2]

source link