دانلود کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده کتاب ، مورخان ، مردم شناسان و باستان شناسان را گرد هم آورده تا جهان بحث برانگیز اجساد مشهور و دفع آنها را کشف کنند. چرا دفن در مرکز اختلاف ، اتهام و اعتراض به طور مکرر در طول اپیدمی انجام می شود؟ چرا اجساد انسانی تولید شده در هنگام شیوع بیماری های عفونی نه تنها برای زندگی ، بلکه برای ادامه حیات جامعه و تمدن خطرناک است؟ با مرور مواردی از مرگ سیاه تا ویروس ابولا ، این نویسنده ایده اصلی را به چالش کشید که یک چارچوب عفونی جهانی و جهانی می تواند اهمیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و تأثیر اجساد مرده اپیدمی را توضیح دهد.

[ad_2]

source link