دانلود کتاب Hybrid Energy Systems : Driving Reliable Renewable Sources of Energy Storage

[ad_1]

این کتاب در مورد نوآوری ها در زمینه سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی (HESS) بحث می کند و دوام ، عملی بودن ، مقرون به صرفه بودن و عملی بودن HESS را معرفی می کند. این نشان می دهد که چگونه اتصال دو یا چند فناوری ذخیره انرژی می تواند با سیستم های انرژی تجدیدپذیر تعامل داشته باشد و آنها را پشتیبانی کند. ساختارهای مختلف سیستم های انرژی تجدیدپذیر مستقل با سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی (مانند سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی غیر فعال ، نیمه فعال و فعال) مورد مطالعه قرار می گیرند. این برنامه بر روی آخرین استراتژی های کنترل مانند استراتژی های کنترل کلاسیک و استراتژی های کنترل هوشمند سیستم های انرژی انرژی تجدیدپذیر با سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی تمرکز دارد. روندهای آینده ترکیب و کنترل این دو سیستم نیز مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

source link