دانلود کتاب Hysterectomy : A Comprehensive Surgical Approach

[ad_1]

این کتاب موارد عملی مختلف هیسترکتومی را از طریق لاپاراسکوپی معمولی و با کمک ربات ، لاپاراتومی و جراحی واژن بیان می کند. در چند دهه گذشته ، عمل جراحی برداشتن رحم با لاپاراسکوپی به یکی دیگر از روش های هیسترکتومی تبدیل شده است. از آنجا که لاپاراسکوپی این روش جراحی 200 ساله را فقط در چند دهه گذشته به نور ، تقویت و فناوری پیشرفته ضروری معرفی کرده است ، هدف ویراستاران مطالعه روشهای جراحی لاپاراسکوپی و همچنین برداشتن رحم ، لاپاراتومی و جراحی واژن است. تکنیک.

[ad_2]

source link