دانلود کتاب I Hope You Stay

[ad_1]

با توجه به کتاب پرفروش اندیشه های بالش ، کورتنی پپرنل اشعار و نثرهای توانمندساز جدیدی را به ارمغان می آورد. از شکستن قلب تا رویاها ، یافتن عشق جدید ، بهبودی روح و سرانجام یافتن آرامش ، موضوع این کتاب جهانی است ، اما مختص خوانندگان است.
درست مانند کتابهای قبلی Peppernell به همان اندازه تأثیرگذار و دوست داشتنی ، امیدوارم که اقامت شما بعد از تجربه درد و دل درد نیاز به مقاومت و امید را به شما یادآوری کند. این کتاب به پنج قسمت تقسیم شده است ، شعرهایی از شعر آزاد تا شعر کوتاه. این کلمات در عمیق ترین قسمت شب روشن هستند: صبر کنید. خورشید به زودی می آید.

[ad_2]

source link