دانلود کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX

[ad_1]

این کتاب یک روش کشف الگوی جدید را بر اساس ترکیبی از قوانین بین نقاط مهم ادراکی (PIP) و نمایش تقریب تجمیع نمادین (SAX) بهینه سازی شده توسط الگوریتم ژنتیک (GA) معرفی می کند. روش پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی از شاخص S & P500 آزمایش شده است و تمام نتایج بدست آمده بهتر از استراتژی “خرید و نگهداری” است. نویسنده سه مورد موردی مختلف را ارائه می دهد.

[ad_2]

source link