دانلود کتاب Identity, Trust, and Reconciliation in East Asia : Dealing with Painful History to Create a Peaceful Present

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده به بررسی چگونگی ادامه تاریخ دردناک شرق آسیا در روابط بین کشور و مردم آن ادامه می دهد. از طریق روانشناسی اجتماعی و دیدگاه سازنده گرایی ، نویسنده روش هایی را بررسی می کند که حافظه تاریخی و نیازهای برآورده نشده از هویت موجب ایجاد سو mutual ظن متقابل ، ملی گرایی بیگانه هراسی و تنش در روابط دو جانبه و سه جانبه در منطقه می شود. این مقاله نه تنها برخی از انگیزه های داخلی ژاپن ، چین و سیاست خارجی کره جنوبی را مورد بحث قرار می دهد – و پیامدهای حاکمیت فزاینده اقتدارگرایانه در این سه کشور – بلکه مکانیزم ها و روش های امنیتی جدید را برای افزایش اعتماد ، اطمینان و سازش تجزیه و تحلیل می کند. می تواند جایگزین موارد بی اعتمادی شود. ، تقابل و ناامنی ها.

[ad_2]

source link