دانلود کتاب Imagined Futures : Hope, Risk and Uncertainty

[ad_1]

این کتاب نتایج یک تحقیق اخیر مبتنی بر مصاحبه ها را معرفی می کند.این تحقیق شامل چگونگی درک و ارتباط 28 فرد جوان در ملبورن استرالیا از آینده افراد و جامعه است. با این کار ، مسائلی را حل می کند از جمله اینکه افراد آینده اجتماعی خود را چگونه تصور می کنند و اینکه آیا این مربوط به نحوه درک و پیوند با آینده شخصی خود است یا خیر. چشم انداز مصاحبه شونده درباره آینده همچنین با گفتارهای نظری تأثیرگذار مرتبط با تلاش برای تشخیص ویژگی های جامعه معاصر و چشم انداز آینده در ارتباط است. بر اساس این بحث ، برخی از روشهای جایگزین مفهوم سازی تجربه خرد تفکر آینده نگر پیشنهاد شده است و نقشی که امید می تواند در این روند بازی کند ، مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب خوانندگان علاقه مند به جامعه شناسی خطر و عدم اطمینان ، زمان و جوانی را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

source link