دانلود کتاب India’s Ocean : Can China and India Coexist?

[ad_1]

این کتاب بر تحلیل اوضاع آشفته در اقیانوس هند از منظر سیاست ، اقتصاد و امنیت متمرکز است. در این بخش موضوعات مختلفی از بازی قدرتمند قدرت های هند و اقیانوس آرام و اقدامات متقابل چین ، تا نیازهای متقابل چین و هند و درگیری های احتمالی در اقیانوس هند مورد بحث قرار گرفته است. همچنین رابطه بین منطقه اقیانوس هند و امنیت اقتصادی چین را کاوش کرد و تجزیه و تحلیل عمیق چشم انداز جاده ابریشم دریایی قرن 21st را انجام داد.

[ad_2]

source link