دانلود کتاب Industrial Ecology and Industry Symbiosis for Environmental Sustainability : Definitions, Frameworks and Applications

[ad_1]

این کتاب یک بعد کلیدی برای اکولوژی صنعتی (IE) و یکی از چهار زمینه آن – همزیستی صنعتی (IS) باز می کند. این کتاب به موقع مفهوم حلقه بسته را معرفی می کند و توضیح می دهد که چگونه صنعت و جامعه به پایداری محیط زیست دست می یابند ، که این یک شرایط ضروری برای مشاغل امروزی است. این مطالعه یک بررسی دقیق از تعریف و توسعه IE و IS انجام داد و نقش اساسی آنها را در بهبود پایداری محیط زیست تعیین کرد. نویسنده درس های ارزشمندی را که باید آموخت شناسایی کرد و یک چارچوب مفهومی را برای هدایت برنامه های IE و IS در آینده پیشنهاد داد. تبدیل سیستم صنعتی به یک اکوسیستم صنعتی حلقه ای بسته می تواند تأثیر منفی فعالیت های صنعتی بر محیط زیست را تا حد زیادی کاهش دهد. بنابراین ، این کتاب نه تنها برای دانشمندان مدیریت عملیات ، بلکه برای کسانی که علاقه مند به تضمین آینده ای پایدار از نظر محیط زیست هستند ، کتاب مهمی است.

[ad_2]

source link