دانلود کتاب Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era : Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE 2017, July 20–21, Vienna, Austria

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از نسخه های گسترش یافته بهترین مقاله ها است که در کنفرانس مشترک جهانی مهندسی صنایع و کاربردهای آن (GJCIE) از 20 تا 21 ژوئیه 2017 در وین برگزار شد. آنها مروری بر آخرین فن آوری را در سه زمینه اصلی تحقیقاتی مرتبط ، یعنی مهندسی صنایع ، مهندسی و مدیریت فناوری و مدیریت مهندسی سیستم مراقبت های بهداشتی ارائه می دهند. هدف این کتاب ادغام نظریه و عمل و ادغام دیدگاه های مختلف از دانشگاهیان تا صنعت و دولت است.

[ad_2]

source link