دانلود کتاب Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 :

[ad_1]

این برنامه ها بین مهندسان ، طراحان و مدیران مبادله ایده و دانش می کنند تا چگونگی پشتیبانی از زنجیره های ارزش واقعی را با تولید مجموعه ای از محصولات تولید کننده افزودنی بررسی کنند. مقالات کنفرانس دیدگاه جامع و چند رشته ای را نشان دادند.

[ad_2]

source link