دانلود کتاب Informatics in Economy : 15th International Conference, IE 2016, Cluj-Napoca, Romania, June 2-3, 2016, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب پیش نویس اصلاح شده مقالات منتخب از پانزدهمین کنفرانس بین المللی انفورماتیک اقتصادی IE 2016 است که در ژوئن 2016 در کلوژ-ناپوکا ، رومانی برگزار شد. 10 متن کامل و 4 مقاله کوتاه در این جلد با دقت بررسی و از بین 31 مقاله انتخاب شده است تا مقاله مقاله را گسترش دهد. آنها توسط بخشهایی از سیستمهای توزیع شده ، پذیرش سیستم اطلاعات ، نمایش و پردازش دانش ، تجزیه و تحلیل داده ها و مدلهای محاسبه مخصوص دامنه سازمان یافته اند. جلد همچنین حاوی یک مقاله دعوت شده و متن کامل مقاله می باشد.

[ad_2]

source link