دانلود کتاب Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices

[ad_1]

این کتاب در مورد بسیاری از موضوعات مربوط به آموزش زبان دوم و خارجی مانند ارزیابی ، تلفظ ، گفتار ، شنیدن ، خواندن ، نوشتن و آموزش زبان مبتنی بر محتوا مشاوره ارائه می دهد. بر اساس بینش سایر متخصصان این زمینه ، می تواند به معلمان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی کمک کند تا ایده ورق زدن کلاس را بهتر درک کنند. این کتاب برای معلمانی که می خواهند کلاسهای خود را شروع کنند چند نمونه ارائه می دهد و ایده های بیشتری را برای معلمانی که از قبل شروع کرده اند ارائه می دهد.

[ad_2]

source link