دانلود کتاب Innovative Computing, Optimization and Its Applications : Modelling and Simulations

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیقات در زمینه های بهینه سازی ، مدل سازی و الگوریتم ها را معرفی می کند و موارد کاربرد عملی مربوط به روش های جدید و نوآورانه را مورد بحث قرار می دهد. خواسته ها و تقاضاها برای حل مشکلات به طور چشمگیری افزایش یافته است و تکنیک های جدید مهندسی کامپیوتر و مهندسی باعث کاهش پوشش داده های جهانی شده است. آخرین تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به رفع شکاف در پوشش جهانی کمک کرده است.این کتاب با تأکید ویژه بر مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی ، همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مدیران ، اقتصاددانان و تصمیم گیرندگان ، یک کتاب مرجع ارزشمند برای محققان در زمینه علوم و مهندسی کامپیوتر است.

[ad_2]

source link