دانلود کتاب Intelligent Decision Technologies 2017 : Proceedings of the 9th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2017) – Part II

[ad_1]

این جلد مجموعه ای از مقالات بررسی شده توسط همتایان را در نهمین کنفرانس بین المللی KES در زمینه فناوری تصمیم گیری هوشمند (KES-IDT-17) که از 21 تا 23 ژوئن 2017 در ویلامورا ، آلگارو ، پرتغال برگزار شد ، معرفی می کند. در این کنفرانس زمینه های کلیدی علوم رایانه و ارتقا of انتقال دانش و ایجاد ایده های جدید در زمینه تصمیم گیری هوشمند ، مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل داده ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوعات تحت پوشش شامل طبقه بندی ، پیش بینی ، تجزیه و تحلیل داده ها ، پشتیبانی تصمیم گیری ، مدل سازی ، رسانه های اجتماعی و سایر روش ها ، از جمله زمینه های مختلف مانند امور مالی ، زبانشناسی ، مدیریت و حمل و نقل است.

[ad_2]

source link