دانلود کتاب Intelligent Microgrid Management and EV Control Under Uncertainties in Smart Grid :

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیق در مورد کنترل هوشمند دو م componentsلفه مهم در شبکه هوشمند ، یعنی میکرو شبکه (MG) و وسیله نقلیه الکتریکی (EV) را بیان می کند. این برنامه بر توسعه چارچوب نظری و پیشنهاد الگوریتم های متناظر برای بهینه سازی برنامه ریزی عناصر مجازی سازی در شرایط نامشخص مختلف متمرکز است ، به طوری که هزینه کل سیستم شارژ میکرو شبکه یا EV را به حداقل می رساند و سیستم را پایدار نگه می دارد. با کمک عوامل تصادفی در فرمول بندی مسئله و الگوریتم های طراحی مربوطه ، بینشی در مورد چگونگی مقابله با عدم قطعیت در عملکرد سیستم های شبکه هوشمند و تدوین استراتژی های معقول ارائه می دهد. نوشته شده توسط متخصصان برجسته ، منبع ارزشمندی برای محققان ، دانشمندان و مهندسان در زمینه مدیریت هوشمند شبکه های برق آینده است.

[ad_2]

source link