دانلود کتاب Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals : Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection

[ad_1]

این کتاب در مورد تأثیر تغییرات آب و هوایی که در هر قاره احساس شده است ، بحث می کند و زمینه ای علمی برای بسیاری از روشهای مدرن و جدید برای نظارت بر محیط ، رفتار اجتماعی و انتظارات انسان برای حفاظت از محیط فراهم می کند. . این کتاب به بررسی این موضوعات از دیدگاه رشته های مختلف از فیزیک تا علوم اجتماعی می پردازد و به چالش های کنونی و چشم اندازهای آینده می پردازد. در تاریخ 1 ژانویه 2016 ، 17 هدف توسعه پایدار (SDG) که در دستور کار 2030 برای توسعه پایدار تعریف شده است – 12 مورد که شامل اقدام در مورد تغییر اقلیم است – به اجرا درآمد. به منظور دستیابی به توسعه پایدار ، هماهنگی سه عنصر اصلی به هم پیوسته: رشد اقتصادی ، شمول اجتماعی و حفاظت از محیط زیست ضروری است و همچنان ادامه خواهد داشت.

[ad_2]

source link