دانلود کتاب International Law

[ad_1]

چاپ ششم این کتاب درسی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد ، شامل بخش های توضیحی روایی است که در مورد قانون اساسی و همچنین موارد ، معاهدات ، اسناد بین المللی ، موضوعات و موضوعات شرح داده شده است. Epps ، Cerone و Roth بر روی موضوعات اصلی حقوق بین الملل و همچنین نحوه عملکرد حقوق بین الملل متمرکز هستند و دانشجویان را به حل بسیاری از مشکلات مطرح شده در محیط های مختلف بین المللی تشویق می کنند. این کتاب جامع است و آخرین اطلاعات و پرونده های مربوط به منابع ، معاهدات ، صلاحیت قضایی ، مصونیت ، استرداد ، قانون دریا ، قانون محیط زیست ، دادگاه ها و دادگاه های بین المللی ، وضعیت نهادهای بین المللی ، حقوق بشر ، حقوق کیفری بین المللی و تروریسم را شامل می شود. . ، استفاده از زور و قانون درگیری مسلحانه.

[ad_2]

source link