دانلود کتاب International Migrations and Local Governance : A Global Perspective

[ad_1]

این جلد مروری جامع بر نقش دولتهای سراسر جهان در مدیریت روابط مهاجرت ، ادغام و توسعه دارد. با استفاده از مطالعات موردی از شمال و جنوب در سراسر جهان ، این کار تطبیقی ​​خلا the موجود در ادبیات موجود را که در زمینه مسائل مهاجرت در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی متمرکز است ، پر می کند. علاوه بر این ، این بحث موجود را با رویارویی با تجربه شمال با نگرش ها و استراتژی های مشاهده شده توسط کشورهای اعزامی گسترش می دهد ؛ این به وضوح نشان می دهد که مهاجرت بین المللی به یک مشکل جهانی برای شهرهای هر دو انتهای حوزه مهاجرت تبدیل شده است. این کار نوآورانه منبع ارزشمندی را برای دانشجویان و دانش پژوهان مشغول علوم اجتماعی ، سیاست های عمومی و کارهای توسعه فراهم می کند ؛ علاوه بر پزشکان و تصمیم گیرندگان.

[ad_2]

source link