دانلود کتاب International Proceedings on Advances in Soft Computing, Intelligent Systems and Applications : ASISA 2016

[ad_1]

این کتاب بر روی آخرین فن آوری های مربوط به پیشرفت در محاسبات نرم ، سیستم های هوشمند و برنامه ها متمرکز است. مجموعه مقالات کنفرانس ASISA 2016 آثار جدید و جدید متخصصان و محققان تازه کار در محاسبات نرم ، سیستم های هوشمند و برنامه های کاربردی را معرفی می کند. اینها فناوری های پیشرفته ای هستند که به طور گسترده ای در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقالات بسیاری از مشکلات پیچیده در دنیای واقعی مورد بحث قرار گرفته است و این مشکلات با روشهای سنتی ریاضی قابل حل نیستند. برای حل دقیق مشکل فوری می توانید از فناوری محاسبات نرم استفاده کنید. محاسبات نرم مجموعه ای از فن آوری های محاسبات است که الهام گرفته از الگوریتم های تکاملی ، الگوریتم های الهام گرفته از طبیعی ، الگوریتم های الهام گرفته از زیست شناسی ، شبکه های عصبی و منطق فازی است.

[ad_2]

source link