دانلود کتاب International Scholarships in Higher Education : Pathways to Social Change

[ad_1]

این کتاب راه های مختلفی را از بورس تحصیلی بین المللی تا تغییرات مثبت اجتماعی بررسی می کند. این کتاب تحقیقات محققان دانشگاهی ، ارزیابان ، طراحان پروژه و سیاست گذاران آفریقا ، آسیا ، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی ، اروپا و استرالیا را گرد هم آورده و آخرین سیاست ها ، روش ها و نتایج برنامه های بورس تحصیلی بین المللی را گرد هم آورده است. تحقیق و تحلیل نسخه خطی روندهای گسترده تحقیقات خارج از کشور را پشتیبانی می کند ، ملاحظات در طراحی برنامه ، پویایی پس از بورس تحصیلی و تأثیر بورس های تحصیلی در آموزش و توسعه بین المللی تمرکز توجه ویژه بر ارزیابی و ارزیابی ، پیچیدگی انتخاب برندگان ، پویایی بازگشت به خانه و نگرانی در مورد فرار مغزها ، و دانش و تحقیق در مورد نتایج بلند مدت بورس های تحصیلی بین المللی با اهداف تغییر اجتماعی است.

[ad_2]

source link