دانلود کتاب Internet Economy vs Classic Economy: Struggle of Contradictions :

[ad_1]

این کتاب بی نظیر از یک رویکرد مسئله دار برای مطالعه اقتصاد اینترنت ، از جمله ارزیابی تناقضات آن با اقتصاد کلاسیک ، تجزیه و تحلیل آن و توصیف توسعه اقتصاد اینترنت در روسیه مدرن استفاده می کند. نویسنده با مطالعه معانی و اصول اساسی اینترنت ، عوامل م affectثر در عملکرد و توسعه آن را تعیین کرده ، بحران اقتصاد اینترنت را تجزیه و تحلیل کرده و اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک را با یکدیگر مقایسه کرده است. این کتاب عمدتا توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، مربیان و محققانی که مبانی اقتصاد کلان مدرن را مطالعه می کنند ، استفاده می شود. بر اساس نتیجه گیری و نتایج ارائه شده در اینجا ، آنها قادر به ایجاد تحقیقات علمی خود خواهند بود. علاوه بر این ، با تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصاد اینترنت و اقتصاد کلاسیک ، می توان ویژگی ها و چشم اندازهای توسعه را تعیین کرد و پیشنهاداتی را برای مدیریت کارآمد سیستم های اقتصادی مدرن ارائه داد.

[ad_2]

source link