دانلود کتاب Introduction to Earnings Management :

[ad_1]

این کتاب تحلیلی جامع و به روز از نظریه و ادبیات مدیریت درآمد را در اختیار محققان و محققان قرار می دهد. اگرچه این س questionsالات جدیدی را برای تحقیق در آینده ایجاد می کند ، اما این کتاب همچنین برای احزاب دیگری که برای تصمیم گیری به گزارش های مالی متکی هستند نظیر مقررات نظارتی ، سیاست گذاران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و دروازه بان ها ، مانند حسابرس و تحلیلگران ، مفید است. این کتاب به طور خلاصه ادبیات موجود را ارائه می دهد و بینش هایی را در زمینه های تحقیقاتی جدید ، مانند مدیریت سود ، کلاهبرداری ، کیفیت درآمد ، تفاوت بین مدیریت برداشت و مدیریت انتظار ؛ تجارت بین فعالیت های مدیریت سود ، اقدامات ویژه برای مدیریت سود و طبقه بندی انگیزه مدیریت درآمد مبتنی بر یک چارچوب نظری جامع.

[ad_2]

source link