دانلود کتاب Introduction to International Arts Management :

[ad_1]

این کتاب نحوه برخورد مدیران هنری بیش از 40 کشور در سراسر جهان با پدیده های مختلف جهانی سازی ، دیجیتالی شدن و مهاجرت را توضیح داده و به طور انتقادی بررسی می کند. این مقاله همچنین روش های بین المللی تر شدن ماهیت نهادهای فرهنگی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. مطالعات موردی در زندگی واقعی و تجارب بسیاری از پزشکان ، و همچنین مقایسه بین المللی این چالش ها و فرصت های خاص ، نحوه تمرین در یک زمینه بین المللی و بین فرهنگی را روشن می کند اکنون اجتناب ناپذیر است. این کتاب علاوه بر ارائه مروری بر وظایف و چالش های روزمره ، مفاهیم اساسی ، نظریه ها و اصطلاحات مورد نیاز برای این نوع کارها را نیز معرفی می کند. مدیران هنری متمایل و مشتاق که مایلند درک بهتری از روشهای پیچیده توسعه در این زمینه داشته باشند ، به این امر علاقه مند می شوند.

[ad_2]

source link