دانلود کتاب INVESTIR intelligemment PENSER autrement! : 7 étapes simples et pratiques

[ad_1]

این کتاب برای همه کسانی است که می خواهند راحت تر به اهداف مالی خود برسند ، از جوانان وارد بازار کار گرفته تا بازنشستگان ، از جمله کسانی که مدتی در حرفه یا شغل خود بوده اند. در این راهنما ، موارد زیر را خواهید یافت: n-کدام نوع سرمایه گذاری مناسب شماست ؛ n-چگونه به روش خود سرمایه گذاری کنید و بر هنر تسلط پیدا کنید ؛ n-شرایط اقتصادی فعلی خارج از گزارش های رسمی ؛ n-میلیارد استراتژی های سرمایه گذاری برنده ثروتمندان و بزرگترین سرمایه گذاران و مدیران صندوق های جهان ؛ n- چگونه خود را در برابر بحران مالی و اجتماعی کنونی محافظت کنید. بیاموزید که چگونه تصمیمات سرمایه گذاری را بر اساس شخصیت و تجربه زندگی خود ساده کنید.

[ad_2]

source link