دانلود کتاب Jed and the Junkyard Rebellion : Jed and the Junkyard War Series, Book 2

[ad_1]

با یک کلید ، جد او را بیشتر (و کمتر) از آنچه فکر می کرد پیدا می کند. اما همانطور که سوالات بیشتر از پاسخ ها ظاهر شد ، جد بیشتر درباره تاریخچه خود آموخت و به عمق خود فرو رفت.

پدرش کیست؟ مادرش کجاست؟ اینجا کجاست؟ چگونه این افراد نترس به اینجا آمده اند؟ با. . . چرا این اتفاق برای او افتاده است؟

هنگامی که جد با گذشته خود روبرو می شد و به آینده خود می اندیشید ، حقایق عجیب ، پیچش های غیرمنتظره و افشاگری های قدرتمندانه همچنان پدیدار می شدند.

[ad_2]

source link