دانلود کتاب Joseph Conrad–The Complete Novels

[ad_1]

این کتاب به تازگی به روز شده و اکنون شامل چندین کاتالوگ HTML است ، که خواندن شما را واقعاً لذت بخش می کند!

در اولین جدول مطالب (در ابتدای کتاب الکترونیکی) عنوان تمامی رمان های موجود در جلد ذکر شده است. با کلیک بر روی یکی از عناوین ، به ابتدای کار هدایت می شوید ، در آنجا TOC جدیدی پیدا می کنید ، که تمام فصل ها و زیرمجموعه های آن شغل خاص را لیست می کند.

در اینجا می توانید رمان های کامل جوزف کنراد را به ترتیب زمانی انتشار اصلی پیدا کنید.

-حماقت آلمایا

-سرگردان جزایر

-نرگ نرگس

-قلب تاریکی

-آقا جیم

جانشین (با همکاری فورد مادوکس فورد)

طوفان

-Romance (با Ford Madox Ford همکاری کنید)

-نوسترومو

-مامور مخفی

ماهیت جنایت (عکس با فورد مادوکس فورد)

-زیر چشم غرب

-امکان

-Victory: داستانی در یک جزیره

-سایه

-Golden Arrow

-نجات

[ad_2]

source link