دانلود کتاب Kabuki (2015), Volume 2

[ad_1]

نام رمز جوان “کابوکی” در آینده نزدیک با هویت خود دست و پنجه نرم می کند.
کابوکی به عنوان یک آدمکش در یک آژانس مخفی دولتی “آدم کش” کار می کرد و خود را در یک آژانس جاسوسی “معیوب” یافت. انزوا و شکنجه روانی کابوکی در یک زن مرموز پیدا شد که یادداشت های دست نویس خود را به یک حیوان اریگامی می زد.
این نسخه شامل مجموعه داده های اصلی کابوکی “Skin Deep and Metamorphosis” در یک مقاله تجاری آسان برای خواندن است. . .

[ad_2]

source link