دانلود کتاب Kiirastuli

[ad_1]

دانته پس از کاوش در اعماق جهنم ، سفر خود را به کوه Kilas Durre ادامه داد ، جایی که بهشت ​​در انتظار قله است. سطوح مختلف برزخ مربوط به هفت گناه مرگبار است که ضعف اخلاقی مردم را توصیف می کند. در این روند ، دانته در مورد ماهیت اساسی جرم و پیامدهای آن در سیاست و کلیسا تأمل کرد. “کمدی الهی” دانته یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان است و تأثیر آن قرن ها ادامه داشته است. سفر شاعر او را به جهنم و kirastulei به بهشت ​​برد. واقعیت و ماورا طبیعی یکپارچه هستند و این اثر ماهیت انسان را برجسته می کند و در عین حال جهان بینی قرون وسطایی را نشان می دهد. ترجمه غنی فنلاندی Eino Leino به خودی خود یک اثر هنری است.

[ad_2]

source link