دانلود کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب براساس نظریه ایجاد دانش در مدیریت ، دولت نوآور آسیا ، الگوی جدید سطوح شهرداری ، منطقه ای و ملی را معرفی می کند و منجر به تحول سازمانی و اصلاح سیاست های مدیریت دولتی می شود. این کتاب بر اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن متمرکز است. براساس یافته های یک پروژه تحقیقاتی مشترک ، هدف از این پروژه تحقیقاتی تعیین عوامل موثر بر عملکرد یا عملکرد مدیریت دولتی با استفاده از مدیریت مبتنی بر مدیریت است. نظریه های برگرفته از دانش. مدیریت بخش دولتی در بخش خصوصی.

[ad_2]

source link