دانلود کتاب Kylään tullessa

[ad_1]

از جمله اینکه ، من خودم نویسنده ام و با کالسکه ای با یک پسر چهارده ساله سفر می کنم. زیباترین سفر تابستانی و بی خانمان ها حدود پانزده مایل است. هنگامی که پسر شروع به پرسیدن از نویسنده کرد که از کجا نظرات خود را در مورد این کتاب به دست آورده است ، این سفر غواصی از افکار و داستان های انسانی شد. Peter Päivärinna داستان کوتاهی درباره نوشتن و خودشناسی نوشت. این اثر در اصل در سال 1884 منتشر شد.

[ad_2]

source link