دانلود کتاب La Bible II : Jésus n'existe pas et 'Dieu' est une Déesse

[ad_1]

حقیقت را در دنیای واقعی کشف کنید. سرانجام “الهیات” (علوم الاهی) که سسیل مانیا به ما آموخت در این کتاب گرانبها آشکار شد. نویسنده خدا را زندگی می کند ، او را آشکار می کند ، او را آشکار می کند ، فاش می کند که او خدایی ، خالق و مادری اصیل است. او همچنین خود را حوا معرفی می کند ، متشکل از خلاقیتی که از خدا جدا نمی شود. آنچه ما در اینجا درباره آن صحبت می کنیم دین یا اعتقاد نیست ، بلکه شواهد ، تجربه ، احساسات شدید است که در نهایت زندگی را جشن می گیرد. افشای راز معنوی اولین میوه انسانها … پس از اجرای کامل کمال مقدس نویسنده در زندگی خود ، سسیل مانیا با یک جسم آسمانی بسیار قدرتمند غسل تعمید یافت. سپس فهمید که کیست: مادر مدرن. افکار ، عواطف و موقعیت های او نه تنها زندگی او ، بلکه جهان را تحت تأثیر قرار می دهد.

[ad_2]

source link