دانلود کتاب La carrière de craie

[ad_1]

وقایع نگاری به وقایع واقعی اشاره دارد و فقط ارجاعات به مکانها و نام خانوادگی اصلاح شده است. این موضوع به سرنوشت تقریباً متوسط ​​مدیران بیکار مربوط می شود و برای او یافتن کار خیلی دیر است. او شغل ، خانواده و خانه خود را از دست داد. افت خاص آن در یک شهر افسرده رخ داد زیرا از تنها شرکتی که اقتصاد خود را پشتیبانی می کرد محروم شد و دوباره به آنجا منتقل شد. قهرمان با حل مشکلات زندگی خود موفق شد سرنوشت شهر خود را تغییر دهد.

[ad_2]

source link