دانلود کتاب La Constitución de los Estados Unidos (US Constitution)

[ad_1]

از طریق متن ساده ، تصاویر و عکسهای تاریخی و مدرن ، عنوان کتاب توضیح می دهد که چرا قانون اساسی ایالات متحده یکی از مهمترین نمادهای آزادی در ایالات متحده آمریکا است. با استانداردهای اصلی مشترک مطابقت دارد و مربوط به استانداردهای ایالتی است. Abdo Kids Junior نام تجاری Abdo Kids ، یک بخش از ABDO است. ترجمه شده توسط اسپانیایی زبانان و مربیان مدارس غوطه وری.

[ad_2]

source link