دانلود کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI

[ad_1]

این کتاب نه تنها فرصت یادآوری این استاد حقوق اجباری ، دین Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI را دارد ، بلکه همچنین ایده های اصلی وی است: وراثتی بودن تعهدات و احترام به کلمات گفته شده. طبق ماده 33 قانون مدنی ، نیروی الزام آور قرارداد ، توافق طرفین قرارداد ، استقلال اراده در شکل گیری قرارداد ، نقش قاضی در قرارداد ، اما مهمترین چیزی که جبران خسارت است. این مخلوط ها بحث و گفتگو را ممکن می کند ، که منجر به پیشنهادات خاصی برای اصلاح قانون تعهدات می شود.

[ad_2]

source link